,

Φαρμακείο Ιωάννου Μαρίνα

καμάρι θήρα 84700

τηλ 2286032440