,

Φαρμακείο Ιωαννίδης Γιώργος

Αμερικής 11 85100 Ρόδος

τηλ 2241035503