,

Φαρμακείο Κάζη Δημητρίου

Ερυθρού Σταυρού 4

66100 Δράμα

Τηλ.: 2521023170