,

Φαρμακείο Καλδρυμίδη

Λεωφόρος Μαραθώνα 5Α

14563 Δροσιά Αττικής

τηλ 2108132722