,

Φαρμακείο Καλογεροπούλου-Πανταζοπούλου

Τηλέφωνο: 210-9923560