,

Φαρμακείο Καλύβα Βασιλικής

Ηρακλείτου 4

10673 Κολωνάκι

Τηλ 2103641766