,

Φαρμακείο Καραστέργιου Βασιλείου

Κεντρικός δρόμος Πευκοχωρίου

63085 Πευκοχώρι

Τηλ 2374061627