,

Φαρμακείο Κοντού Βιλελμίνη

Σισμάνογλου Ιωάννη 52
69133 Κομοτηνη
τηλ 2531027189