Φαρμακείο Κοτζαμπασάκου Π.

64100 Ελευθερούπολη Καβάλας

 Παπαχρηστίδη 126

τηλ 2592023440