,

Φαρμακείο Κουρέτα Χρήστου Α.

Τσαλδαρη Παναγη 159 & Λαοδικειας

Νίκαια Αθήνα

Τηλ.:  2104912318