,

Φαρμακείο Κοφφα Ελένη

Λεωφόρος Ιωνίας 171

Αθήνα τηλ 2109922720