,

Φαρμακείο Κροτοπούλου Αικατερίνης

Καραολή Δημητρίου 1

14565 Αθήνα

τηλ 2106218357