,

Φαρμακείο Κυπαρίδου Άννας

Φράγκων 1

Θεσσαλονίκη

τηλ 2310532567