,

Φαρμακείο Λαμπρέτσα Έλλη ΟΕ

Δημοκρατίας 1

Κοζάνη

τηλ 2461030555