Τάσιου Παπαγεωργίου 11

54631 Θεσσαλονίκη

Τηλ 2310278787