,

Φαρμακείο Μέλλου Ουρανίας

Μπουμπουλίνας 37

21100 Ναύπλιο

τηλ 2752029844