,

Φαρμακείο Μαγιόπουλου Χρυσοστόμου

Ανδρέα Παπανδρέου 94

56728 Νεάπολη Θεσσαλονίκης
τηλ 2310619???703