,

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ

Δημοκρατίας 11

12244 Αθήνα

Τηλ 2105616455