,

Φαρμακείο Μαλτζήρη Μαγδαληνής

Αγνώστου στρατιώτη 88  56533 Θεσσαλονίκη

τηλ 2310655871