,

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΠΑΛΤΗΡΑ ΣΑΒΒΑ

62200 Θερμά Σερρών

τηλ 2322110208