,

Φαρμακείο Μπαλτήρα Σάββα

62200 Θερμά Σερρών

τηλ 2322110208