Φαρμακείο Μπινίκος Γ. Νικόλαος

59100 Μακροχώρι Ημαθίας
τηλ 2331504142