,

Φαρμακείο Κοκκίνου Φρόσως Χριστίνας

Δημάρχου Βετσοπούλου 45 59300 Αλεξάνδρεια Ημαθίας Τηλ 233023362