,

Φαρμακείο Μπρούμα Ιωάννη

Λεωφόρος Βραυρώνος 34

19016 Παλλήνη Αθήνα

Τηλ.: 2294084510