,

Φαρμακείο Μωρού Μαρία

2ας Μαίου 26

17121 Νέα Σμύρνη

τηλ 2109333605