,

Φαρμακείο Ναούμ Γεωργιάδου Αθηνά

Λεωφόρος Γερουλάνου Μαρίνου 51 Αργυρούπολη

16452 Αθήνα. Τηλ: 2109911876