,

Φαρμακείο Ορδούδη Βαίας

Β.Βασιλείου 35 , 621 21 Σέρρες

Τηλ.:2321064488