,

Φαρμακείο Παλάσκα Σουζάνα

Κομνηνών 81, 55132 Καλαμαριά
τηλ 2315505255