,

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ

Γιαννακοπούλου 15,  Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης, 56123