,

Φαρμακείο Πανταζοπούλου Καλογεροπούλου Φωτεινής Θ.

Λεωφόρος Βενιζέλου Σοφοκλή 34

16341 Ηλιούπολη Αττική

Τηλ.: 2109923560