,

Φαρμακείο Παντάκα Δέσποινα

Κασσάνδρας 7

Νέα Μουδανιά

Τ.Κ. 63200

Τηλ.: 2373021148