,

Φαρμακείο Παπαγιάννη Χρυσούλα Α.

630 74 Γομάτι Χαλκιδικής

Τηλ.:2377041011