,

Φαρμακείο Παπαδόπουλου Παναγιώτη

Γιαννιτσών 4

26223 Πάτρα

Τηλ 2610453557