Φαρμακείο Παπαδόπουλου

Κομνηνών 80, 55132 Καλαμαριά

τηλ 2310481790