,

Φαρμακείο Παπαιωάννου Παρασκευής

Διασυνοριακό κέντρο Προμαχώνα

62043 Πετρίτσι