,

Φαρμακείο Παπαιωάνου Παντελή

Υψηλάντου 174, 18535 Πασαλιμάνι Πειραιάς

Τηλ.: 2104296002