,

Φαρμακείο Παπαοικονόμου

Πυλαίας 98, 544 54 Κάτω Τούμπα

τηλ 2310919319