,

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΗ & ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΜΕΛΙΝΑΣ ΟΕ

Λεωφόρου Πεντέλης 28

15234 Χαλάνδρι

Τηλ 2106811401