,

Φαρμακείο Πασχαλίδου Ευαγγελίας

Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 160, 54249 Χαριλάου

Τηλ: 2310320834