,

Φαρμακείο Παυλή Γεωργίου & ΣΙΑ ΟΕ

Κασσάνδρεια Χαλκιδικής, 63077

Τηλ.:2374020625