,

Φαρμακείο Πενταράκη Γεωργίου

Αγίου Νικολάου 103

57004, Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2392031844