,

Φαρμακείο Πετσημέρη Ελευθερίας

Δημάρχου Ανδρέα 25

Νέα Ιωνία 14234

Αθήνα

τηλέφωνο 2102776566