,

Φαρμακείο Πόντου Ιωάννας Γιαννούλη Ανδρονίκης & ΣΙΑ ΟΕ

Π.Φανερωμένης 18

54362 Θεσσαλονίκη

Τηλ 2310621691