,

Φαρμακείο Ρεπανέλη Μαρίας Α.

Μάντη Τειρεσία 3 (Διασταύρωση Δελφών – Κων/πόλεως)

54640 Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310848234