,

Φαρμακείο Ρούσου Αθανασίου & ΣΙΑ ΟΕ

25ης Μαρτίου 41 & Νυμφαίου 49

56224 Έυοσμος

Τηλ.:  2310757841