,

Φαρμακείο Σαρδέλη & ΣΙΑ ΟΕ

Φιλίππου 38

57019 Περαία Θεσσαλονίκης

Τηλ 2392075355