,

Φαρμακείο Σένη Ε. Κωνσταντίνα & ΣΙΑ ΟΕ

Βενιζέλου 2

57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης

Τηλ 2310461954