,

Φαρμακείο Σπανού Ανδρέα

Κουντουριώτου 20,

14122

Ηράκλειο Αττικής

Τηλ.: 210 2850145