,

Φαρμακείο Σταθόπουλου Βλάχου Αθανασίας & ΣΙΑ ΟΕ

Μεσογείων 43 & Χαλανδρίου

15343 Αθήνα

Τηλ.:  2106396484