,

Φαρμακείο Συστ. Π. Ευθυμιάδου & Ταχταλίδου & ΣΙΑ ΟΕ

Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄ 26

54248 Θεσσαλονίκη

Τηλ 2310317505