,

Φαρμακείο Σωμάκη Μαυρίδη Ελένης & ΣΙΑ ΟΕ

Σκαλίδη Αναγνώστη 29

73136 Χανιά

Τηλ.: 2821093780